HĐQT Tổng CTCP Phát triển Khu Công nghiệp (UPCoM: SNZ) vừa có quyết định tăng tỷ lệ góp vốn trực tiếp tại CTCP Sonadezi Bình Thuận từ 10% lên mức 42%.

Theo nghị quyết vừa được công bố của SNZ, Tổng Công ty đã thông qua tỷ lệ góp vốn thành lập Sonadezi Bình Thuận là 42%, tương đương 168 tỷ đồng.
Trong khi đó, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2020 của SNZ, Sonadezi Bình Thuận là công ty con gián tiếp của SNZ với tỷ lệ quyền biểu quyết là 50.1% và tỷ lệ vốn góp trực tiếp là 10%.

Nguồn: Nghị quyết HĐQT của SNZ

Với tỷ lệ này, Tổng Công ty Sonadezi là cổ đông lớn nhất của Sonadezi Bình Thuận. Đứng sau là Sonadezi Long Thành, Sondezi Long Bình, Cảng Đồng Nai và Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D).
Trong đó, Sonadezi Long Thành, Cảng Đồng Nai, D2D đều là công ty con trực tiếp của Tổng Công ty Sonadezi. Còn Sondadezi Long Bình là công ty con gián tiếp.
Được biết CTCP Sonadezi Bình Thuận được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 05/06/2020 với vốn điều lệ 400 tỷ đồng.
Sonadezi Bình Thuận là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Tân Đức (tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) với quy mô 300 ha, tổng mức đầu tư 1,200 tỷ đồng. Hiện nay, Sonadezi Bình Thuận đang tiến hành các thủ tục đầu tư dự án. Dự kiến, dự án sẽ khởi công xây dựng trong năm 2021 và bắt đầu cho thuê đất từ quý 1/2022.

 
Share with friends